Perforacija

metalu

Znaki i logotypy

   Proponujemy korzystanie z perforacją w zakładach produkcyjnych sztuki i reklamy na elewacjach.

   Obraz, logo produktu gotowego

Zamówienie

Przykładowe realizacje:

Blachy perforowane z perforacją w postaci logo. Nie barwione Projekt artystycznej perforacji logo The box art is perforated with perforations in the form of a logo Blachy perforowane, nie malowane